Czytadło

Print
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

Jak pokonać rodzicelską bezradność?
ŻEBY MŁODYM CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ


Jeśli Państwa nastoletnie lub prawie dorosłe dziecko zaczyna „wierzgać” i napięcie w domu stale rośnie, a do tego boicie się, że zaraz zrobi coś głupiego…

Fundacja C.E.L. proponuje Państwu trzymiesięczny cykl spotkań grupowych dotyczących doskonalenia umiejętności w kontakcie z dorastającym dzieckiem i radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dzieci podejmują nieakceptowane przez rodziców zachowania (papierosy, alkohol, narkotyki, przemoc, kłamstwa, wagary i inne)

Będziemy zastanawiać się i uczyć:
  • jak zrozumieć zachowania i potrzeby dziecka
  • jak stawiać granice, nie tracąc kontaktu z dzieckiem
  • jak rozwiązywać konflikty i nie dopuszczać do wielkich wojen
  • jak wychowywać i skutecznie budować porozumienie bez przemocy
  • jak wspierać własne dzieci w wyborze bezpiecznych dla nich zachowań
  • jak mądrze uczyć kontroli nad życiem i brania odpowiedzialności za siebie
  • jak skutecznie podejmować interwencje wobec ryzykownych zachowań
Jeżeli macie pytania, prosimy o telefon: 22 646-22-56 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą oferta, prosimy
o umówienie się na spotkanie indywidualne.

Spotkania grupowe zaczynają się 10 stycznia, a kończą 28 marca 2018

Będziemy spotykać się w kolejne środy (godz. 17-20)
i w dwa weekendy 13-14 stycznia i 17-18 marca 2018
(soboty 10-18 i niedziele 10-17)

Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L. na ul. Wiśniowej

OFERTA TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Udział w zajęciach jest nieodpłatny

 Zadanie: „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego skierowanego do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami opiekuńczo-wychowawczymi"
współfinansowane jest ze środków MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

 

Google361743

DZISIAJ:

1 Procent