Czytadło

 

ZADANIA REALIZOWANE W 2018 ROKU
WSPÓŁFINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW:
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY MOKOTÓW
KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

*****

Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej
pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie 2015-2018

Wysokość dotacji w bieżącym roku 122 600 PLN

*

Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu
w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych 2015-2018

Wysokość dotacji w bieżącym roku 83 600 PLN

*

Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat) 2015-2018

Wysokość dotacji w bieżącym roku 102 500 PLN

*

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego
oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego skierowanego
do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
-
Od bezradności do uważnej rodzicielskiej aktywności 2017-2018

Wysokość dotacji w bieżącym roku 76 900 PLN

*

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
w m.st. Warszawa w latach 2018-2020
-
Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania",
czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu
2018-2020

Wysokość dotacji w bieżącym roku 54 760 PLN

*

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy
-
O razem i osobno - krok do dobrego wspólnego życia 2018-2019

Wysokość dotacji w bieżącym roku 59 000 PLN

 

Projekty współfinansuje:


 

*****

Realizacja programów wsparcia dla rodzin: Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Rodziców Młodych Dorosłych Osób „Żeby młodym chciało się chcieć,
czyli jak motywować i współpracować"

Wysokość dotacji 28 000 PLN

*

Realizacja programów profilaktyki selektywnej: Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób
„Żeby chciało się chcieć"

Wysokość dotacji 30 000 PLN

Projekty współfinansuje:

 

*****

Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych
i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą
-
Stop bezradności - przeciwdziałanie przemocy
w domu i w rodzinie
2018-2020

Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN

*

Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym
-
Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych
Wysokość dotacji 60 000 PLN
*

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci
i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze Dzielnicy Mokotów
- LSW Wierzbno 2017-2019 - dotacja realizowana wspólnie
ze Stowarzyszeniem w Stronę Marzeń, Stowarzyszeniem Amfora Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny " KARAN"

Wysokość dotacji w bieżącym roku na realizację zadań w ramach partnerstwa 200 000 PLN z czego 31 500 PLN na realizację zadań przez Fundację C.E.L.

Projekty współfinansuje:


 DO TEJ PORY WSPIERALI NAS FINANSOWO


Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa

 alt=
  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej


Mazowiecki Urząd
Wojewódzki


Samorząd Województwa Mazowieckiego


Unia EuropejskaPaństwowa Agencja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
 


Komisja Europejska
Programu Młodzież


Levi Strauss Foundation
  


Europejski
Fundusz
Społeczny
 

Inicjatywa Wspólnotowa
EQUAL

MPiPS

Wsparcie rzeczowe:

Tchibo

Google378669

DZISIAJ:

1 Procent