Czytadło

ZADANIA REALIZOWANE W 2017 ROKU
WSPÓŁFINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW:
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY MOKOTÓW
KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
I MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

*****
Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących
ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin 2015-2017
Wysokość dotacji w bieżącym roku 47 830 PLN
*
Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej 
pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą 2015-2018
Wysokość dotacji w bieżącym roku 129 400 PLN
*
Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)  2015-2018
Wysokość dotacji w bieżącym roku 100 000 PLN
*
Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu 
w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych 2015-2018
Wysokość dotacji w bieżącym roku 85 400  PLN
*
Stop rodzicielskiej bezradności czyli jak motywować i współpracować
marzec - grudzień 2017
Wysokość dotacji 17 980 PLN

Projekty współfinansuje:


*****
Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych
narkomanią i używających narkotyków 
Wysokość dotacji 10 000 PLN
*
Program profilaktyki selektywnej 
Wysokość dotacji 20 000 PLN

Projekty współfinansuje:

*****

„Przeciw przemocy w domu i w rodzinie"
program rozwoju umiejętności życiowych 2016-2017

Wysokość dotacji w bieżącym roku 75 000 PLN

Szkoła kompetencji życiowych
marzec - grudzień 2017
Wysokość dotacji 60 000 PLN
*
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku
6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze Dzielnicy Mokotów 2017-2019

Projekty współfinansuje:


 

*****

Poszukiwanie Rodzicielskiej Mocy - program rozwoju kompetencji Rodzicielskich
lipiec - listopad 2017
Wysokość dotacji 27 140 PLN

 

Projekt współfinansowany
jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 DO TEJ PORY WSPIERALI NAS FINANSOWO


Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa

 alt=
  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej


Mazowiecki Urząd
Wojewódzki


Samorząd Województwa Mazowieckiego


Unia EuropejskaPaństwowa Agencja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
 


Komisja Europejska
Programu Młodzież


Levi Strauss Foundation
  


Europejski
Fundusz
Społeczny
 

Inicjatywa Wspólnotowa
EQUAL

MPiPS

Wsparcie rzeczowe:

Tchibo

Google350988

DZISIAJ:

1 Procent