Czytadło

Dojrzewanie Rodzice

Jeśli jest Pani/Pan Rodzicem z trudną historią rodzinną ...
Jeśli nie ma macie dobrego wzorca Rodziny i Rodzica...
Jeśli wspomnienia dzieciństwa to raczej żal i zamieszanie...
Jeśli ciągle nie wiecie co jest ważne, a co ważniejsze w codziennym życiu rodzinnym...
Jeśli nie wiecie kto jest kim w Waszym domu i na czym Wam tak naprawdę zależy...
Jeśli źródła problemów są niejasne, a przeszłość przeszkadza w przyszłości....
Jeśli w trudnych mementach podejmujecie działania, które są przeciwko Wam ...

Zapraszamy do Fundacji C.E.L.
Dla Rodziców pogubionych w „rodzinnym bałaganie"


przygotowaliśmy15-godzinne spotkanie

KIM JESTEM W MOIM DOMU
czyli o dojrzewaniu w roli Dorosłego i Rodzica

W ramach zajęć zajmujemy się diagnozą i rozwiązywaniem problemów w obszarze
ja i moja rodzina pochodzenia oraz ja, moje małżeństwo i moje dzieci.

Uczymy jak radzić sobie w sytuacji problemów rodzinnych
utrudniających codzienne życie.


Pomagamy w rozumieniu związków przyczynowo - skutkowych potrzebnych
do zrozumienia co i dlaczego nie działa


Uczymy jak prostować relacje rodzinne, czyli jak „rozplątać to, co bardzo zaplątane
i jak powiązać to, co bardzo poodcinane"


Pokazujemy sens przejęcia kontroli nad własnym życiem
i korzystania z wpływu jaki na to życie mamy


A w końcu między wierszami i trochę wprost uczymy jak rozumieć swoje potrzeby
i potrzeby innych ludzi (w tym potrzeby dziecka) oraz jak rozumieć intencje słów innych ludzi, a nie ich działań a także jak mądrze dbać o stałe podnoszenie jakości współpracy i współdziałania w domu i w rodzinie.

   
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie indywidualne.
Sprawdzicie wtedy, czy nasza propozycja jest odpowiednia do potrzeb.
Zgłoszenia przyjmujemy po numerem tel. 22 646 22 56

Zajęcia odbywają się 8-9 września 2018
w sobotę pracujemy w godzinach 10.00-18.00, a w niedzielę 10.00-17.00
Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L.

OFERTA TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Udział w zajęciach jest nieodpłatny!!!

Zadanie: „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia
doradczo-edukacyjnego skierowanego do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi" współfinansowane jest ze środków
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Google383594

DZISIAJ:

1 Procent