Czytadło

Małe dzieci

Jeśli jesteście Państwo Rodzicami Małego Dziecka ...
Jeśli gubicie się w tym co do Rodzica należy i od Rodzica zależy...
Jeśli nie zawsze rozumiecie czego potrzebuje Wasze Dziecko...
Jeśli nie wiecie jak interweniować i jak mówić, żeby wspierać i pokazywać możliwości, a nie ograniczać w rozwoju...


Zapraszamy do Fundacji C.E.L. na 6-godzinny warsztat
    
O POCZUCIU MOCY, SIŁY I SPRAWCZOŚCI
„MAŁYCH" ZALEŻNYCH OD „DUŻYCH"


SOBOTA 25 SIERPNIA GODZINA 10-16
    
Zapraszamy Rodziców Małych Dzieci, którym trudno odnaleźć się w obliczu zmiany i wyzwań jakie przynosi każdy dzień zmian rozwojowych...
Szczególnie zapraszamy tych, którym brakuje dobrych wzorców...
Zapraszamy Rodziców zmęczonych ogromem wyzwań i oczekiwań,
ale zainteresowanych małymi krokami w ciekawym kierunku ...

Rozwój dziecka i zmiany w relacji z nim
to nowe problemy, ale i szanse...Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie indywidualne
Sprawdzicie wtedy, czy nasza propozycja jest dla Was.


Zgłoszenia przyjmujemy po numerem tel. 22 646 22 56
Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L.


OFERTA TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Udział w zajęciach jest nieodpłatny!!!

Zadanie: „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia
doradczo-edukacyjnego skierowanego do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi" współfinansowane jest ze środków
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Google383596

DZISIAJ:

1 Procent