Czytadło

Małe dzieci

Jeśli jesteście Państwo Rodzicami Małego Dziecka ...
Jeśli gubicie się w tym co do Rodzica należy i od Rodzica zależy...
Jeśli czasami macie poczucie braku kompetencji rodzicielskich...
Jeśli nie zawsze rozumiecie czego potrzebuje Wasze Dziecko...
Jeśli nie wiecie jak interweniować i jak mówić, żeby wspierać i pokazywać możliwości, a nie ograniczać w rozwoju...
Jeśli brakuje Wam cierpliwości i „dobrych" słów, kiedy Dziecko poznaje świat i testuje granice...

 

Zapraszamy do Fundacji C.E.L. na dwa 6-godzinnne warsztaty


O POCZUCIU MOCY, SIŁY I SPRAWCZOŚCI „MAŁYCH"

ZALEŻNYCH OD „DUŻYCH"

NIEDZIELA 20 MAJA GODZINA 10-16


O SŁUCHANIU I MÓWIENIU, TAK ŻEBY „MAŁYM" I „DUŻYM"

CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ BUDOWAĆ POROZUMIENIE...

NIEDZIELA 10 CZERWCA GODZINA 10-16


Zapraszamy Rodziców Małych Dzieci, którym trudno odnaleźć się w obliczu zmiany i wyzwań jakie przynosi każdy dzień zmian rozwojowych...

Szczególnie zapraszamy tych, którym brakuje dobrych wzorców i tych, którym źródła siły i cierpliwości zaczynają wysychać...

Zapraszamy Rodziców zmęczonych i przestraszonych ogromem wyzwań,

ale zainteresowanych małymi krokami w kierunku zmiany na lepsze...

 

Rozwój dziecka i zmiany w relacji z nim

to nowe wyzwania, problemy, ale i szanse...

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie indywidualne

Sprawdzicie wtedy, czy nasza propozycja jest dla Was.

Możecie Państwo skorzystać z jednego lub z obu warsztatów

 

Zgłoszenia przyjmujemy po numerem tel. 22 646 22 56

Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L.

 

OFERTA TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

Udział w zajęciach jest nieodpłatny!!!

Zadanie: „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia
doradczo-edukacyjnego skierowanego do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi" współfinansowane jest ze środków
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Google361735

DZISIAJ:

1 Procent