Czytadło

PROGRAM FUNDACJI "CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ"


Program Fundacji "Centrum Edukacji Liderskiej" to program rozwoju nowoczesnego społeczeństwa - to nauka dialogu - szanowania praw i równości wszystkich ludzi - to wspólnie działanie na rzecz lepszego jutra - to kompleksowa oferta zachęcająca do wysiłku na rzecz własnego rozwoju, rozwoju grupy i społeczności.

Proponowane przez nas działania to edukacja i profilaktyka; promocja zdrowych stylów życia i działania terapeutyczne wtedy, kiedy jest to potrzebne; to planowanie i wspólne działanie, na co dzień. Pragniemy, aby w naszej ofercie każdy znalazł coś dla siebie.

Szczególną wagę przywiązujemy do wspierania rozwoju umiejętności życiowych wszystkich młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie (niezależnie od miejsca, w jakim żyją i sytuacji, w jakiej się znajdują) oraz stałego podnoszenia kompetencji zyciowych członków ich rodzin

W różnych okresach życia człowiek potrzebuje różnych kompetencji by sprostać zdarzeniom w szybko zmieniającym się świecie. Rozwijanie tych kompetencji ma szczególne znaczenie w okresie mierzenia się z kolejnymi progami dorastania. Odpowiednie wyposażenie w umiejętności, dobra orientacja w tym, co się dzieje „ze mną” i rozumienie procesów, które zachodzą we własnym życiu, jest niezbędnym wyposażeniem dla każdego człowieka. Brak odpowiedniego wyposażenia życiowego może zwiększać lęk przed dorastaniem i utrudniać podejmowanie dorosłych ról wtedy, kiedy pojawiają się wyzwania i rosną oczekiwania własne i innych.

Każdy z naszych młodych klientów to osoba wyjątkowa z wyjątkowym zestawem właściwości – jedni w pierwszym kontakcie ujawniają swoje talenty inni z kolei demonstrują swoje deficyty: fizyczne, emocjonalne, poznawcze czy też behawioralne. I talent i deficyt to czynnik, który może sprzyjać rozwojowi lub go utrudniać – może ułatwiać uczenie się lub je blokować. Wszystko to, co widzimy w pierwszym kontakcie i wszystko to, co robi młody człowiek, ma swoje korzenie gdzieś tam w nieznanej nam przeszłości. A on robi to, co robi z bardzo ważnego powodu, którego nie zawsze sam jest świadom. Czasami potrzebuje on wiedzy i umiejętności, czasami konsultacji, a czasami terapii. Zwykle potrzebuje czegoś też i jego rodzina. I znowu może być to wiedza, umiejętności lub terapia. Jak wiemy terapia nie jest dla wszystkich - nie każdy jej potrzebuje, nie każdy się do niej kwalifikuje i nie każdy na nią się decyduje? Co wtedy?


PROGRAMY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH
więcej...

 

 

 

 

 

 

Google378697

DZISIAJ:

1 Procent