Czytadło

Fundacja CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 42 lok. 39
tel./faks: 22 646-22-56
e-mail:
www: www.fundacjacel.pl

NIP:527-23-80-700
REGON 015208022
KRS 0000121003

 

Celem działalności Fundacji jest wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

 

Fundacja C.E.L. jest organizacją pożytku publicznego.
Oznacza to m.in. że 1% swojego podatku dochodowego można przeznaczyć na rozwój naszej organizacji i naszych programów.

 

Numer rachunku bankowego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XVI O / Warszawa, ul. Puławska 54/56
53 1240 2135 1111 0000 4513 6757

 

Jeśli chcą Państwo o nas wiedzieć więcej to zapraszamy do zapoznania się z kilkoma dokumentami

  • Statut Fundacji C.E.L.  
  • Sprawozdania merytoryczne i finansowe więcej…

Google378667

DZISIAJ:

1 Procent